فصلنامه «تبیین راهبردی»

مجموعه حاضر 4 شماره از «فصلنامه تبیین راهبردی» است که مقالات، گزارش‌ها و تحلیل‌‌های متنوعی را در حوزه سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

رویدادها و روندهای عرصه سیاست بین‌الملل در سال‌های اخیر آن‌چنان چندبعدی، سیال، متغیر و پیچیده بوده که ضرورت رصد و تحلیل روزآمد و کارآمد تحولات را بیش از گذشته ایجاد کرده است. اندیشکده راهبردی تبیین با درک چنین ضرورتی، تلاش می‌کند در راستای ارتقای کیفی حوزه شناخت و فهم تحولات نظام بین‌الملل در ابعاد مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گام بردارد. براین اساس «فصلنامه تبیین راهبردی»، مقالات، گزارش‌ها و تحلیل‌‌های متنوعی را در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی قرار می‌دهد. مجموعه حاضر، 4 شماره این فصل‌نامه است که به ترتیب در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1397 تدوین و منتشر شده است.همچنین در انتها، سالنامه سال 1397 با مجموعه‌ای از مقالات و تحلیل‌های متنوع پیرامون روندها و تحولات سال گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

 

                                                                                                            جهت دانلود اینجا کلیک نمایید. 

تبیین راهبردی 3

                       فصلنامه

                 

                                                                                                              جهت دانلود اینجا کلیک نمایید.

 

فصلنامه تبیین راهبردی شماره(4) .جهت دانلود اینجا کلیک نمایید.

 

 

ویژه نامه شماره 4 تبیین راهبردی . جهت دانلود اینجا کلیک نمایید.

ارسال دیدگاه