در ایران نان هم نمی شود خرید

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «ایران دچار مشکلات بسیاری شده و برای حل مشکلات دوست دارم به آنها کمک کنم. ببینیم چه می شود، ولی آنها تورم شدید دارند. پولشان بی‌ارزش شده است.

 

◀️رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «ایران دچار مشکلات بسیاری شده و برای حل مشکلات دوست دارم به آنها کمک کنم. ببینیم چه می شود، ولی آنها تورم شدید دارند. پولشان بی‌ارزش شده است. نمی‌شود یک قرص نان خرید. کلی مشکلات در ایران هست و این کشور نسبت به دو سال و نیم پیش خیلی فرق کرده است. حوزه‌های بزرگی تحریم بودند ولی فکر می‌کنم بزرگترین و مهم‌ترین کار وقتی بود که من توافق هسته‌ای ایران را لغو کردم که توافق ناکارآمدی بود»

ارسال دیدگاه