اتفاقی درباره معامله قرن در تابستان سال جاری نخواهد افتاد

پادشاه اردن: اتفاقی درباره معامله قرن در تابستان سال جاری نخواهد افتاد

 

🔥عبدالله دوم پادشاه اردن هم معتقد است معامله قرن ناکام می ماند؛ وی گفته است اردن در نشست بحرین شرکت می کند اما انتظار ندارد اتفاقی درباره این طرح در تابستان بیفتد

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه