حرکت بریتانیا به سمت ترامپیسم؟

«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه سابق و کاندیدای پست نخست‌وزیری بریتانیا، با اختلاف زیادی پیروز دور اول رأی‌گیری در پارلمان شد

 

«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه سابق و کاندیدای پست نخست‌وزیری بریتانیا، با اختلاف زیادی پیروز دور اول رأی‌گیری در پارلمان شد

ارسال دیدگاه