ظهور نشانه های رکود اقتصادی در آمریکا

ریچارد وولف اقتصاددان آمریکایی: ظهور نشانه های رکود اقتصادی در آمریکا به کارگران در مورد از دست دادن شغل و به سرمایه گزاران در مورد از دست دادن سود هشدار می دهد. ترامپ می داند که تنش اقتصادی موجب شکست وی در انتخاب مجدد خواهد شد

 

ارسال دیدگاه