پومپئو: کارِ ایران بود؛ ما خواستار جنگ نیستیم

پومپئو وزیر خارجه آمریکا: بدون تردید این حادثه (انفجار نفت کش ها)، حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌رانی تجاری و آزادی تردد بود. کارزار فشار حداکثری ادامه دارد. ما خواستار جنگ نیستیم ، و آنچه در توان داشته‌ایم برای ایجاد بازدارندگی انجام داده‌ایم

 

💠پومپئو وزیر خارجه آمریکا: بدون تردید این حادثه (انفجار نفت کش ها)، حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌رانی تجاری و آزادی تردد بود. کارزار فشار حداکثری ادامه دارد. ما خواستار جنگ نیستیم ، و آنچه در توان داشته‌ایم برای ایجاد بازدارندگی انجام داده‌ایم

ارسال دیدگاه