کاتن خواستار حمله نظامی به ایران!؟

تام کاتن سناتور تندرو ضد ایرانی، ایران را عامل حملات به دو نفت کش معرفی کرد و چنین حملاتی را مجوزی برای پاسخ نظامی انتقام جویانه علیه ایران می داند!

 

ارسال دیدگاه