آمریکا چقدر منزوی شده است

آدام شیف، رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا: شواهد دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان بسیار قوی و قانع کننده است اما در قانع کردن متحدانمان برای پیوستن به ما برای واکنش نشان دادن به این حمله در تقلا هستیم و این نشان می دهد که آمریکا چقدر منزوی شده

 

🎥آدام شیف، رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا: شواهد دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان بسیار قوی و قانع کننده است اما در قانع کردن متحدانمان برای پیوستن به ما برای واکنش نشان دادن به این حمله در تقلا هستیم و این نشان می دهد که آمریکا چقدر منزوی شده

منبع

(https://www.cbsnews.com/video/schiff-says-no-question-iran-is-behind-tanker-attacks/)

ارسال دیدگاه