ترامپ: می دانم 11 سپتامبر کار کیست!

نیویورک تایمز  خبر داده پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جلسات محرمانه دو ماه اخیر در کنگره تلاش میکرده تا نمایندگان را قانع کند که ایران با القاعده در ارتباط بوده و در حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 دست داشته است. روز گذشته ترامپ در مصاحبه با گفت 11 سپتامبر کار عراق نبود و من می دانم کار چه کسی است!

نیویورک تایمز  خبر داده پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جلسات محرمانه دو ماه اخیر در کنگره تلاش میکرده تا نمایندگان را قانع کند که ایران با القاعده در ارتباط بوده و در حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 دست داشته است. روز گذشته ترامپ در مصاحبه با گفت 11 سپتامبر کار عراق نبود و من می دانم کار چه کسی است!

منابع

(https://www.nytimes.com/2019/06/19/us/politics/us-iran.html)

ABC News (https://abcnews.go.com/Politics/transcript-abc-news-george-stephanopoulos-exclusive-interview-president/story?id=63749144)

ارسال دیدگاه