مقام های ارشد پنتاگون عقب نشینی را توصیه کردند

نیویورک تایمز توضیح داده که پومپئو، بولتون و رئیس سیا حامی گزینه پاسخ نظامی بوده اند اما مقام های ارشد پنتاگون هشدار داده اند که چنین اقدامی منتج به افزایش تنش در منطقه می شود و نیروهای آمریکا در منطقه در معرض خطر قرار می گیرند

 

🔴نیویورک تایمز توضیح داده که پومپئو، بولتون و رئیس سیا حامی گزینه پاسخ نظامی بوده اند اما مقام های ارشد پنتاگون هشدار داده اند که چنین اقدامی منتج به افزایش تنش در منطقه می شود و نیروهای آمریکا در منطقه در معرض خطر قرار می گیرند

منبع

(https://www.nytimes.com/2019/06/20/world/middleeast/iran-us-drone.html)

ارسال دیدگاه