آفند سایبری آمریکا بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی

در گزارش واشنگتون پست  آمده که به پیشنهاد پنتاگون بعد از انفجار نفت کش ها در دریای عمان، گروهی ذیل فرماندهی سایبری آمریکا تشکیل می شوند تا به ایران حمله سایبری کنند. این حملات سایبری به دستور شخص ترامپ (حتی بعد از اینکه به گزارش نیویورک تایمز گفته است حمله نمیکنم) انجام شده و به ادعای این گزارش، کامپیوترهای کنترل‌کننده راکت‌ها و موشک‌ها دچار اختلال شده اند

 

💻در گزارش واشنگتون پست  آمده که به پیشنهاد پنتاگون بعد از انفجار نفت کش ها در دریای عمان، گروهی ذیل فرماندهی سایبری آمریکا تشکیل می شوند تا به ایران حمله سایبری کنند. این حملات سایبری به دستور شخص ترامپ (حتی بعد از اینکه به گزارش نیویورک تایمز گفته است حمله نمیکنم) انجام شده و به ادعای این گزارش، کامپیوترهای کنترل‌کننده راکت‌ها و موشک‌ها دچار اختلال شده اند

منبع

 

(https://www.washingtonpost.com/world/national-security/with-trumps-approval-pentagon-launched-cyber-strikes-against-iran/2019/06/22/250d3740-950d-11e9-b570-6416efdc0803_story.html)

ارسال دیدگاه