برایان هوک :ادامه فشارها علیه ایران تا…

برایان هوک در مصاحبه با اسکای نیوز عربی گفت: «فشارها علیه ایران تا زمانی که این کشور رفتار خود را تغییر دهد ادامه خواهد داشت»

برایان هوک در مصاحبه با اسکای نیوز عربی گفت: «فشارها علیه ایران تا زمانی که این کشور رفتار خود را تغییر دهد ادامه خواهد داشت»

⚫️همچنین مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای از تشدید و تداوم کمپین انزوای دیپلماتیک و فشار اقتصادی تا تغییر رفتار ایران خبر داد

منبع

(https://www.state.gov/statement-on-iranian-disinformation/)

ارسال دیدگاه