وزیر خزانه داری آمریکا: FATF مانع دور زدن تحریم ها می شود

در نشست همین هفته «کارگروه ویژه اقدام مالی» ، کنترل ها و سیاست های شبکه جهانی FATF که به طور موثر با «تهدید دور زدن تحریم ها» مقابله میکند و بنا دارد این روند را تکمیل کند، مورد تشویق وزیر خزانه داری آمریکا قرار گرفت

ارسال دیدگاه