اثر منفی بولتون و پومپئو بر آوازه ارتش آمریکا

رای الیوم  نوشت: جایگاه بلتون در پرونده های بین المللی و بویژه ایران و ونزوئلا به شدت رو به سقوط است؛ همین مساله احتمالا ترامپ را بر آن می دارد تا از وی چشم پوشی کند

 

🔴رای الیوم  نوشت: جایگاه بلتون در پرونده های بین المللی و بویژه ایران و ونزوئلا به شدت رو به سقوط است؛ همین مساله احتمالا ترامپ را بر آن می دارد تا از وی چشم پوشی کند

💠این روزنامه نوشته است: ترامپ در سیاست بین المللی شکستهای بزرگی داشته و این موضوع بر آوازه ارتش آمریکا تاثیر منفی گذاشته است. همه اینها نتیجه تصمیمات بچگانه و شتابزده ای که در درجه اول جان بولتون و در درجه بعدی، پمپئو در اتخاذ آن نقش داشته اند

☑️در ادامه آمده است: ترامپ به این نتیجه رسیده که بولتون باعث بدنامی ارتش آمریکا شده و اکنون، مانند بار سنگینی بر شانه های ترامپ است که برای پیروزی در انتخابات باید از شرّ او خلاص شود

منبع

(https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/)

ارسال دیدگاه