مثلث آهنین ایران، روسیه و چین

یک رسانه چینی ‏در مطلبی تحلیلی پیرامون ساقط شدن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا توسط ایران، از امکان تشکیل مثلث آهنین «ایران، روسیه و چین» در برابر واشنگتن سخن گفته است

💢یک رسانه چینی ‏در مطلبی تحلیلی پیرامون ساقط شدن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا توسط ایران، از امکان تشکیل مثلث آهنین «ایران، روسیه و چین» در برابر واشنگتن سخن گفته است

♨️در این مطلب پیشنهاد شده است این مثلث آهنین در قالب سازمانی توسط ایران، چین و روسیه تأسیس شود

♾گزارش می‌افزاید: سه ضلع این مثلث از نظر جغرافیایی، از دریای شرقی چین در تایوان تا غرب خلیج فارس در ایران و جزایر شمالی روسیه را می‌تواند شامل شود

ایرنا

ارسال دیدگاه