جهت جلوگیری از تنش با تهران، ترامپ لازم است ۵ اقدام ممکن انجام دهد

سوزان رایس مشاور امنیت ملی دولت اوباما پیشنهاداتش را جهت کاهش تنش میان ایران و آمریکا در نیویورک تایمز  نوشت و به دولت ترامپ توصیه کرد آنها را اجرا کند

 

🚧سوزان رایس مشاور امنیت ملی دولت اوباما پیشنهاداتش را جهت کاهش تنش میان ایران و آمریکا در نیویورک تایمز  نوشت و به دولت ترامپ توصیه کرد آنها را اجرا کند:

⚫️فهرست پیشنهادات:

🔹به حاشیه راندن جان بولتون
🔹باریک و شفاف کردن خطوط قرمز برای اقدام نظامی علیه ایران
🔹اعلام خطوط قرمز در نامه ای به تهران و پیشنهاد راهی برای اجتناب از جنگ (باید یک سفیر مجرب بازنشسته که شغلش سفارت است به ایران فرستاده شود)
🔹برداشتن گام های دوجانبه و ایجاد فرصت تا بطور خیلی جزئی بنای آشنایی و اطمینان و اعتماد به یکدیگر فراهم شود
🔹به تعلیق درآوردن خروج آمریکا از برجام بعد از آزادی همه آمریکایی‌های زندانی در ایران و موافقت ایران با مذاکره مستقیم با آمریکا و متحدین

 

منبع

(https://www.nytimes.com/2019/06/23/opinion/trump-iran-nuclear-weapons.html)

ارسال دیدگاه