محورهای نامه انتقادی استفن والت به دونالد ترامپ

محورهای نامه انتقادی استفن والت  نظریه پرداز معروف روابط بین الملل به دونالد ترامپ:

محورهای نامه انتقادی استفن والت  نظریه پرداز معروف روابط بین الملل به دونالد ترامپ:

🔹سیاست شما در برابر خاورمیانه و ایران سردرگم است

🔹پاره کردن برجام اشتباه بود و به جای مشاوره گرفتن از شلدون ادلسون یا نتانیاهو شما باید از مک مستر و جیز متیس مشاوره می گرفتید

🔸در پرونده ایران، امروز آمریکا در وضعیتی است که هیچ قدرت جهانی از موضع آن حمایت نمی کند

🔹پاره کردن برجام دست میانه روهایی که می خواهند ایران را به یک کشور غیر انقلابی تبدیل کنند، کوتاه کرد

🔹کارزار فشار حداکثری بر ایران کارساز نیست. شما به سرنگونی رژیم، توافقی جدید یا کاهش فعالیت منطقه ای نزدیک هم نشدید

🔸شرایط حاضر، این خطر را به همراه دارد که آمریکا وارد جنگی شود که همیشه از آن اجتناب می کند

🔹 ترکیبی از حمایت بدون شرط از شرکای آمریکا و خصومت بی وقفه علیه دشمنان دیرینه مانند ایران، راه به جایی نمی برد

🔹خاورمیانه امروز شرایطی دارد که باید مسئولیتتان را بر دوش دیگران بیاندازید، اما شما عکس این را انجام داده اید

🔸 برای مؤثرتر کردن سیاست خود در خاورمیانه با ایران رابطه ای تجاری-مانند برقرار کنید. زمانی که پمپئو به ریاض می رود، باید طوری عمل کنید که محمد بن سلمان بداند سفر بعدی پمپئو، تهران است. بدین شکل، وی دلیلی پیدا خواهد کرد تا دست کم برخی از درخواست های پمپئو را بپذیرد. زمانی که او در تهران است، شما به ایرانی ها می گویید که سفر بعدی پمپئو تل آویو است به گونه ای که اسرائیلی ها هم به فکر این باشند که چگونه شما را خوشحال نگه دارند

🔹پیشنهادات من متضمن این است که شما برخی از مشاوران ارشدتان را جایگزین کنید. اکنون زمان خوبی برای خانه تکانی است

منبع

(https://foreignpolicy.com/2019/06/24/dear-president-trump-lets-talk-about-iran/)

ارسال دیدگاه