تحریم ها نمایشی بیش نبود

الیزابت روزنبرگ کارشناس سابق وزارت خزانه داری در مصاحبه با رابین رایت  در مورد تحریم های شب گذشته دولت آمریکا علیه مسئولین ایران گفت: تحریم ها نمادین هستند و این اقدام «نمایشی فرعی» بود در برابر تشدید تهدید نظامی.

 

💠الیزابت روزنبرگ کارشناس سابق وزارت خزانه داری در مصاحبه با رابین رایت  در مورد تحریم های شب گذشته دولت آمریکا علیه مسئولین ایران گفت: تحریم ها نمادین هستند و این اقدام «نمایشی فرعی» بود در برابر تشدید تهدید نظامی.

🚧همچنین رابین رایت نویسنده با سابقه نیویورکر معتقد است این تحریم ها علیه مسئولین ایران نشان می دهد دولت آمریکا خواستار تغییر رژیم است و مسئولین فعلی ایران را از نگاه خود مشروع نمی داند و این اقدام با گفته های هفته قبل دولت آمریکا متناقض است

منبع:

(https://www.newyorker.com/news/our-columnists/trump-sanctions-irans-supreme-leader-but-to-what-end)

ارسال دیدگاه