کاخ سفید: ایران قبل از وجود برجام هم، مفاد برجام را نقض می کرد!

سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای در مورد عبور ذخائر اورانیوم ایران از ۳۰۰ کیلوگرم نه تنها مدعی شد که ایران قبل از وجود برجام هم مفاد این توافق را نقض می کرده بلکه اساسا اجازه غنی سازی را برای ایران از ابتدا اشتباه می داند!

 

ارسال دیدگاه