سرمایه داران آمریکایی در کنار تریتا پارسی؛ علیه ترامپ

جورج سوروس و چارلز کوک که از حامیان جناحین سیاسی در آمریکا در انتخابات ها هستند، با هدایت تریتا پارسی رئیس سابق نایاک، اندیشکده جدیدی به اسم Quincy تاسیس کرده اند. پارسی در مخالفت با سیاست خارجی ترامپ و درباره تاسیس این اندیشکده گفته است: «این مهم است که به سیاست جنگ طلبانه در آمریکا پایان داد و رویکرد صلح طلبانه را در پیش گرفت.

✴️جورج سوروس و چارلز کوک که از حامیان جناحین سیاسی در آمریکا در انتخابات ها هستند، با هدایت تریتا پارسی رئیس سابق نایاک، اندیشکده جدیدی به اسم Quincy تاسیس کرده اند. پارسی در مخالفت با سیاست خارجی ترامپ و درباره تاسیس این اندیشکده گفته است: «این مهم است که به سیاست جنگ طلبانه در آمریکا پایان داد و رویکرد صلح طلبانه را در پیش گرفت. ما می خواهیم اساس سیاست خارجی دهه های اخیر آمریکا به گونه ای به چالش بکشیم که حداقل در ربع قرن گذشته شاهدش نبودیم»

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه