داعش آماده بازگشتی ویرانگر است

اندیشکده‌ای آمریکایی «موسسه مطالعه جنگ»در گزارشی نسبت به بازگشت دوباره و ویرانگر داعش، با وجود شکست ظاهری آنها در اوایل سال میلادی جاری، هشدار داد. براساس این گزارش، خلافت "زنده" است و ظهور دوباره آن قریب‌الوقوع و با "تبعات مرگبار" خواهد بود

داعش آماده بازگشتی ویرانگر است

💠اندیشکده‌ای آمریکایی «موسسه مطالعه جنگ»در گزارشی نسبت به بازگشت دوباره و ویرانگر داعش، با وجود شکست ظاهری آنها در اوایل سال میلادی جاری، هشدار داد. براساس این گزارش، خلافت “زنده” است و ظهور دوباره آن قریب‌الوقوع و با “تبعات مرگبار” خواهد بود

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

منبع

(http://www.understandingwar.org/report/isiss-second-comeback-assessing-next-isis-insurgency)

ارسال دیدگاه