پاسخ مشاور اوباما به اتهام اتمی جان بولتون به ایران

بن رودز مشاور اوباما در پاسخ به اتهام بولتون به ایران توئیت کرد که انتظار داشتید چه رخ دهد وقتی شما برجام را ترک کردید، در حالی که ایران به آن پایبند بود

☑️بن رودز مشاور اوباما در پاسخ به اتهام بولتون به ایران توئیت کرد که انتظار داشتید چه رخ دهد وقتی شما برجام را ترک کردید، در حالی که ایران به آن پایبند بود

🚧بولتون می گوید ایران با افزایش سقف اورانیوم ذخیره شده خود، هدفی جز دست یابی به سلاح اتمی ندارد

ارسال دیدگاه