بخشی از شبکه نفوذ سعودی در مراکز علمی آمریکا

دولت عربستان سعودی طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ بیش از "۶۵۰ میلیون دلار" تحت عناوین مختلف به "۶۱ دانشگاه" آمریکایی کمک مالی کرده است. این حمایت‌ها از زمان آغاز پادشاهی سلمان افزایش یافته

 

💰دولت عربستان سعودی طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ بیش از “۶۵۰ میلیون دلار” تحت عناوین مختلف به “۶۱ دانشگاه” آمریکایی کمک مالی کرده است. این حمایت‌ها از زمان آغاز پادشاهی سلمان افزایش یافته

پیوند گزارش

(https://www.nytimes.com/2019/07/03/magazine/saudi-arabia-american-universities.html)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه