فوری: ایران گام دوم را برداشت/ایران از غنی سازی 3.67 عبور کرد

علی ربیعی اعلام کرد: امروز از میزان 3.67 غنی‌سازی اورانیوم عبور‌ خواهیم کرد و میزان غلظت بر اساس نیاز ما خواهد بود و امروز این موضوع به طور‌ رسمی اتفاق خو‌اهد افتاد

 

فوری: ایران گام دوم را برداشت/ایران از غنی سازی 3.67 عبور کرد

◀️علی ربیعی اعلام کرد: امروز از میزان 3.67 غنی‌سازی اورانیوم عبور‌ خواهیم کرد و میزان غلظت بر اساس نیاز ما خواهد بود و امروز این موضوع به طور‌ رسمی اتفاق خو‌اهد افتاد

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه