اشتباه محاسباتی تیم ترامپ

ریچارد نفیو معمار تحریم های ایران در آمریکا در توئیتی نوشت: «مسئله‌ جالب توجه برای من درباره اقدام ایران در خصوص ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم به بالاتر از ۳.۶۷ درصد آن افرادی هستند که اطمینان خاطر می‌دادند اگر برجام را نقض کرده و به ایرانی‌ها با اعمال مجدد تحریم‌ها فشار وارد کنیم آنها در پاسخ هیچ اقدامی نمی کنند.»

◀️ریچارد نفیو معمار تحریم های ایران در آمریکا در توئیتی نوشت: «مسئله‌ جالب توجه برای من درباره اقدام ایران در خصوص ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم به بالاتر از ۳.۶۷ درصد آن افرادی هستند که اطمینان خاطر می‌دادند اگر برجام را نقض کرده و به ایرانی‌ها با اعمال مجدد تحریم‌ها فشار وارد کنیم آنها در پاسخ هیچ اقدامی نمی کنند.»

✖️وزیر خارجه آمریکا سال گذشته گفته بود اطمینان داریم ایران برنامه هسته ای اش را از سر نمیگیرد!

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه