فارن پالسی: محمد بن سلمان در منطقه به دنبال صلح نیست

فارن پالیسی  نوشت: محمد بن سلمان در حالی خواهان به تصویر کشیدن خود به عنوان رهبر اصلاحات عربستان در دنیای بیرون است، که سرکوب های وی علیه مخالفان و زندانیان، تصویری دیگری از وی به تصویر کشیده و وی درصدد پنهان کردن چهره خشونت طلبانه خود در داخل عربستان است

 

⚫️فارن پالیسی  نوشت: محمد بن سلمان در حالی خواهان به تصویر کشیدن خود به عنوان رهبر اصلاحات عربستان در دنیای بیرون است، که سرکوب های وی علیه مخالفان و زندانیان، تصویری دیگری از وی به تصویر کشیده و وی درصدد پنهان کردن چهره خشونت طلبانه خود در داخل عربستان است

منبع

 

(https://foreignpolicy.com/2019/07/02/mohammed-bin-salman-is-making-muslims-boycott-mecca-hajj-islam-pilgrimage-saudi-arabia/)

ارسال دیدگاه