صدام حسین جدید ما!

واشنگتون پست در یادداشتی «محمد بن سلمان» را «صدام حسین جدید» معرفی کرده و به دلیل نداشتن جایگزینی برای مقابله با ایران، حمایت آمریکا از بن سلمان را مشروع دانسته

🔴واشنگتون پست در یادداشتی «محمد بن سلمان» را «صدام حسین جدید» معرفی کرده و به دلیل نداشتن جایگزینی برای مقابله با ایران، حمایت آمریکا از بن سلمان را مشروع دانسته

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه