تخت‌روانچی: اروپا به تعهداتش عمل نکند، وارد گام سوم می‌شویم

نماینده ایران در سازمان ملل در گفتگو با بی‌بی‌سی: اروپایی‌ها باید خسارات اقتصادی ایران در نتیجه تحریم‌های آمریکا را جبران کنند، چراکه در غیر این‌صورت تهران به اقدامات خود برای عبور از محدوده‌های تعیین شده در توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد

 

✅نماینده ایران در سازمان ملل در گفتگو با بی‌بی‌سی: اروپایی‌ها باید خسارات اقتصادی ایران در نتیجه تحریم‌های آمریکا را جبران کنند، چراکه در غیر این‌صورت تهران به اقدامات خود برای عبور از محدوده‌های تعیین شده در توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد

ارسال دیدگاه