همکاری سازمان اطلاعات بحرین با سازمان تروریستی القاعده

الجزیره  در سلسله برنامه‌های «ما خُفی أعظم» (آنچه پنها است، بزرگ‌تر است) از روابط محرمانه سرویس اطلاعات بحرین با سازمان تروریستی القاعده خبر داد. سازمان اطلاعات بحرین یکی از سرکردگان القاعده را برای تشکیل یک هسته ترور برای از بین بردن معارضان این کشور اجیر کرده است

 

◀️الجزیره  در سلسله برنامه‌های «ما خُفی أعظم» (آنچه پنها است، بزرگ‌تر است) از روابط محرمانه سرویس اطلاعات بحرین با سازمان تروریستی القاعده خبر داد. سازمان اطلاعات بحرین یکی از سرکردگان القاعده را برای تشکیل یک هسته ترور برای از بین بردن معارضان این کشور اجیر کرده است

*️⃣همچنین الجزیره خبر داده پادشاهی بحرین گروهک انصار الفرقان را نیز به خدمت گرفته است تا به جاسوسی و عملیات در داخل خاک ایران مبادرت کند

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

منبع

(https://www.aljazeera.net/programs/the-hidden-is-more-immense/2019/7/14/%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8)

ارسال دیدگاه