شرکت روس اتم به عربستان سعودی پیشنهاد ساخت نیروگاه اتمی با طراحی جدید داد

خبرگزاری دولتی ریانووستی سند نهایی نشست اخیر کمیسیون دولتی همکاری های روسیه و عربستان سعودی را که به تازگی برگزار شد، منتشر کرد

 

⛔️خبرگزاری دولتی ریانووستی سند نهایی نشست اخیر کمیسیون دولتی همکاری های روسیه و عربستان سعودی را که به تازگی برگزار شد، منتشر کرد

💢در این سند به پیشنهاد روس اتم برای ساخت نیروگاه هسته ای در عربستان سعودی اشاره شده و یکی از عرصه های همکاری روس اتم با مرکز علمی هسته ای و انرژی تجدید شونده ملک عبدالله عربستان، ساخت راکتورهای هسته ای با قدرت پایین ازجمله اجرای طرح نیروگاه هسته ای با راکتور از نوع «وو.ای.ر -۶۰۰» است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

منبع

(https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/071519-russia-saudi-arabia-in-talks-on-new-oil-gas-petchems-nuclear-cooperation)

ارسال دیدگاه