آمریکا 150 بمب اتم در خاک اروپا مخفی کرده است

یک نهاد مرتبط با ناتو تصادفا محل اختفای بمب های اتمی آمریکا که در پایگاه های نیروی هوایی این کشور در اروپا مخفی شده اند را افشا کرد. این سند همان زمان از روی سایت پاک شد. روزنامه بلژیکی مُرگِن  این اطلاعات را باز نشر داده است

یک نهاد مرتبط با ناتو تصادفا محل اختفای بمب های اتمی آمریکا که در پایگاه های نیروی هوایی این کشور در اروپا مخفی شده اند را افشا کرد. این سند همان زمان از روی سایت پاک شد. روزنامه بلژیکی مُرگِن  این اطلاعات را باز نشر داده است

منبع

(https://www.statista.com/chart/18711/bases-for-us-b61-nuclear-gravity-bombs-in-europe/)

 

ارسال دیدگاه