افزایش محبوبیت ترامپ در میان جمهوری خواهان

وکس خبر داد: نظرسنجی ها نشان می دهد توئیت های نژادپرستانه ترامپ در فضای دو قطبی، موجب افزایش محبوبیت وی در میان جمهوری خواهان شده است. 57% از مردم جمهوری خواه، با توئیت های ترامپ همراه هستند

وکس خبر داد: نظرسنجی ها نشان می دهد توئیت های نژادپرستانه ترامپ در فضای دو قطبی، موجب افزایش محبوبیت وی در میان جمهوری خواهان شده است. 57% از مردم جمهوری خواه، با توئیت های ترامپ همراه هستند

منبع

(https://www.vox.com/2019/7/17/20697721/trump-racist-tweet-polling) 

ارسال دیدگاه