بوریس جانسون، بریتانیا و برگزیت

«استرتفور» در مقاله‌ای که به قلم آدریانو بوسونی نوشته شده است، به انتخاب «بوریس جانسون» به‌عنوان نخست وزیر انگلستان و تأثیر آن بر آینده بریتانیا به‌ویژه مسئله برگزیت پرداخته است.

 

❇️ «استرتفور» در مقاله‌ای که به قلم آدریانو بوسونی نوشته شده است، به انتخاب «بوریس جانسون» به‌عنوان نخست وزیر انگلستان و تأثیر آن بر آینده بریتانیا به‌ویژه مسئله برگزیت پرداخته است.
❇️ این مقاله با بررسی فرض‌های مختلف در مورد برگزیت سه حالت را در صورت شکست جانسون در پیگیری برگزیت بررسی کرده است؛ «رأی عدم اعتماد به جانسون»، «انحلال پارلمان» و «تکرار اشتباهات»

پیوند مقاله

(https://worldview.stratfor.com/article/boris-johnson-new-british-prime-minister-heres-what-means-brexit-?utm_campaign=B2C%20%7C%20Newsletter%20%7C%20060818&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=74942434&_hsenc=p2ANqtz-8iZS60kLzPsG3AhsnibLcJ8r0-FjrMd3fUFld39jHf2Bgn75qLucpjMEotY4_b7DSVIJtmsHKoc9joG-O0pi65d16qGQ&_hsmi=74943284)

ارسال دیدگاه