فعال شدن مجدد گسل‌های تجزیه بریتانیا

فعال شدن مجدد گسل‌های تجزیه بریتانیا؛ معترضان ولزی با برپایی راهپیمایی خواستار جدایی از بریتانیا شدند

❇️ با انتخاب «بوریس جانسون» به عنوان نخست وزیر و قوت گرفتن احتمال برگزیت بدون توافق، مخالفان خروج از اتحادیه اروپا که بیشتر در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی سکونت دارند مجددا بحث جدایی از بریتانیا را مطرح کرده‌اند.

ارسال دیدگاه