اختلاف انگلیس و آمریکا در مورد نحوه واکنش به ایران

پایگاه هیل که نزدیک به کنگره آمریکا است، در مطلبی به قلم الین میچل نوشته است که انگلیس و آمریکا بر سر چگونگی واکنش به ایران در خلیج فارس دچار اختلاف نظر هستند.

 

❇️ پایگاه هیل که نزدیک به کنگره آمریکا است، در مطلبی به قلم الین میچل نوشته است که انگلیس و آمریکا بر سر چگونگی واکنش به ایران در خلیج فارس دچار اختلاف نظر هستند.

❇️ این پایگاه در مورد تردید متحدان آمریکا نسبت به همراهی با این کشور نوشته است:

«متحدان آمریکا از این مسئله نگران هستند که مشارکت در طرح ائتلاف دریایی آمریکا، به رویارویی نظامی احتمالی واشنگتن با تهران منجر شود. آنها نگران هستند که اگر اقدامی مانند آزادسازی ناوبری برای حفاظت از کشتی‌ های انگلیسی انجام دهند و در این میان، جایی از کار اشتباهی روی دهد، آنها به از سوی آمریکا به داخل یک درگیری نظامی کشانده شوند.»

 

منبع

(https://thehill.com/policy/international/middle-east-north-africa/455021-us-and-uk-divide-increases-on-iran)

ارسال دیدگاه