آیا حزب دموکرات  آمریکا به سمت رادیکال شدن پیش می‌رود؟

در سال‌های اخیر گرایش‌هایی در حزب دموکرات آمریکا ظهور کرده است که به طور قابل توجهی با جریان اصلی این حزب که به طور مشخص خانوادۀ کلینتون آن را نمایندگی می‌کرد، تفاوت‌های اساسی دارد. برنی سندرز را می‌توان نمایندۀ شاخص این جریان در حال قدرتمندشدن دانست که در سال 2016 هیلاری کلینتون را با چالش جدی در درون حزب مواجه ساخت.

آیا حزب دموکرات  آمریکا به سمت رادیکال شدن پیش می‌رود؟

📝#گزارش_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

✍️ در سال‌های اخیر گرایش‌هایی در حزب دموکرات آمریکا ظهور کرده است که به طور قابل توجهی با جریان اصلی این حزب که به طور مشخص خانوادۀ کلینتون آن را نمایندگی می‌کرد، تفاوت‌های اساسی دارد. برنی سندرز را می‌توان نمایندۀ شاخص این جریان در حال قدرتمندشدن دانست که در سال 2016 هیلاری کلینتون را با چالش جدی در درون حزب مواجه ساخت.

✍️ این جریان با دستورکار و برنامه‌های مشخصی در حال فعالیت در فضای سیاسی آمریکا است. برنامه‌هایی که در داخل آمریکا به برنامه‌های «پیشرو» شهرت یافته‌اند. برنامه‌هایی مثل کاهش بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی، بیمه عمومی، تحصیل رایگان، افزایش مالیات از طبقه ثروتمند، پیگیری حقوق مهاجران، اصلاح ساختار انتخاباتی الکترال، مخالفت با اعمال محدودیت بر سقط جنین.

✍️ برخی کارشناسان قدرت گرفتن چنین جریاناتِ به اصلاح چپ در سیاست آمریکا را ناشی از ظهور متقابل جریانات راست افراطی و برآمدن دونالد ترامپ می‌دانند. ترامپ با اعمال سیاست‌های راست‌گرایانه، از جمله کاهش قابل توجه مالیات، احیای دوبارۀ صنایع مبتنی بر سوخت‌های فسیلی و سیاست‌های سخت ضد مهاجران، جریانات مخالف این سیاست‌ها را تحریک کرده است و موجب افزایش مقبولیت سیاستمداران طرفدار برنامه‌های پیشرو در جامعۀ آمریکا شده است.

✍️ حزب دموکرات هم متأثر از این جریان، با وجود مقاومت رهبران حزب دموکرات و در مقابل، فشار بدنۀ حامی حزب در همراهی با این برنامه‌ها، شاهد هر چه بیشتر مطرح‌شدن سیاست‌های پیشرو در داخل حزب است.

📝#گزارش_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

♨️ جدیدترین مطالب رصدی – تحلیلی پیرامون رقابت های انتخاباتی آمریکا را با هشتگ #انتخابات_2020_آمریکا در کانال اندیشکده راهبردی تبیین دنبال کنید.

منبع

(https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/04/progressivism-making-democrats/586372/)

ارسال دیدگاه