بودجه پنتاگون باز هم افزایش پیدا کرد

مجلس نمایندگان آمریکا  با 219 رای موافق در میان دمکرات ها و 65 رای در میان جمهوری خواهان در مقابل 16 رای مخالف در میان دمکرات ها و 132 رای در میان جمهوری خواهان، بودجه نظامی آمریکا را مجددا افزایش داد.

 

❇️ مجلس نمایندگان آمریکا  با 219 رای موافق در میان دمکرات ها و 65 رای در میان جمهوری خواهان در مقابل 16 رای مخالف در میان دمکرات ها و 132 رای در میان جمهوری خواهان، بودجه نظامی آمریکا را مجددا افزایش داد.

❇️ دونالد ترامپ این مصوبه را که محصول دمکرات های کنگره است، یک پیروزی برای ارتش دانسته است.

منبع

(https://www.commondreams.org/news/2019/07/26/unprecedented-wasteful-and-obscene-house-approves-148-trillion-pentagon-budget)

ارسال دیدگاه