آینده از آنِ چین است، اما پکن چگونه می‌تواند قلب‌های جهانیان را تسخیر کند؟

اندیشکدۀ چتم‌هاوس : آینده از آنِ چین است، اما پکن چگونه می‌تواند قلب‌های جهانیان را تسخیر کند؟

اندیشکدۀ چتم‌هاوس : آینده از آنِ چین است، اما پکن چگونه می‌تواند قلب‌های جهانیان را تسخیر کند؟

📝#گزارش_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

❇️ اندیشکدۀ سلطنتی چتم‌هاوس بریتانیا در مقاله‌ای ضمن برشمردن مسیری که چین طی 40 سال اخیر پیموده است، شرایطی که تحت آن چین می‌تواند آیندۀ مطلوب خود را بسازد شرح می‌دهد.

❇️ این مقاله اشاره می‌کند که چین از زمان به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ در سال 1978، شاهد رشد اقتصادی فوق‌العاده، نقش جهانی بیشتر و یک سیاست تمامیت‌خواه قدرتمند در داخل بوده است. اما چین در صورتی می‌تواند این روند را ادامه دهد که تغییراتی در سیاست‌های خود اعمال کند.

❇️ به عقیدۀ نویسنده، مرحلۀ بعدی توسعه در چین، نیازمند آن است که این کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بازترشود. شرایطی که چین همچنان تمایل اندکی به آن دارد. البته این سیاستِ بازتر الزاماً به معنای کنارگذاشتن سیستم تک‌حزبی نیست بلکه چینِ بازتر نیازمند آزادی بیان بیشتر، آزادی افزون‌تر در حوزۀ فعالیت اقتصادی و یک تعامل واقعی دوطرفه با جهانِ وسیع‌تر است.

❇️ مقاله در ادامه این سوال را مطرح می‌کند که چه میزان این تغییر محتمل است و در پاسخ این نکته را بیان می‌کند که به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت این تغییر اتفاق نمی‌افتد. نویسنده اضافه می‌کند که در دورۀ ریاست‌جمهوری ژی‌ جین‌پینگ، وی نه تنها قصدی جهت لیبرال‌کردن چین نداشته است بلکه مسیر متفاوتی را پی گرفته است. البته این روند نه از زمان به قدرت رسیدن ژی در سال 2012 بلکه از زمان شکست غرب در نحوۀ مواجهه با بحران مالی 2008 و سرخوردگی از سیاست «اجماعِ واشنگتن» در زمینۀ سیاست‌های دموکراتیک و اقتصاد نئولیبرال، آغاز شد.

❇️ نویسنده در پایان می‌نویسد تسلط چین طی سه دهۀ آینده به تصمیمات آمریکا بستگی ندارد بلکه این موضوع به سیاست‌های چین وابسته است.

📝#گزارش_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

منبع

(https://www.chathamhouse.org/publications/twt/how-one-party-state-may-shape-our-future)

ارسال دیدگاه