استقرار موشک های جدید میان برد آمریکا در آسیا

مارک اسپر  وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا از استقرار موشک های جدید میان برد در آسیا برای مقابله با خیزش چین خبر داده است.

 

❇️ مارک اسپر  وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا از استقرار موشک های جدید میان برد در آسیا برای مقابله با خیزش چین خبر داده است.

❇️ روز جمعه آمریکا از پیمان منع موشک های میان برد هسته ای که در زمان جنگ سرد میان گورباچوف و ریگان امضا شده بود خارج شد.

❇️ یکی از انگیزه های اصلی آمریکا برای خروج از این پیمان، مهیا شدن برای مهار و محدودسازی چین به ویژه در حوزه تسلیحاتی است.

منبع

(https://news.yahoo.com/us-wants-quickly-deploy-missiles-asia-esper-103048032.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL3Vvek4zSFFmNDE_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAANcAhYzMMqa_A0a-qQBYJqSkD58JeYPVTuRM6qThRsgnHszNMYHZFwZdI40aM65-vZkEXYnPsNt84PuP04zcBoAy3j-Yt1Di2FnxCf7Rcs3y0PlrEEua_LZ1klooqn8blPAM3bvNKKSsu0LXjsz17LOg1KVARKASPyXH5tckZRrT)

ارسال دیدگاه