پیوستن بریتانیا به ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج‌فارس

پس از شکست در ایجاد یک ائتلاف نظامی اروپایی در خلیج‌فارس برای محافظت از عبورومرور کشتی‌ها، بریتانیا اعلام کرده است که به ائتلاف آمریکا در خلیج‌فارس خواهد‌پیوست.

 

❇️ پس از شکست در ایجاد یک ائتلاف نظامی اروپایی در خلیج‌فارس برای محافظت از عبورومرور کشتی‌ها، بریتانیا اعلام کرده است که به ائتلاف آمریکا در خلیج‌فارس خواهد‌پیوست.

❇️ بسیاری از کشورهای اروپایی از پیوستن به ائتلاف آمریکا خودداری کرده‌اند.

منبع

(https://www.ft.com/content/a5b5ba7e-b796-11e9-8a88-aa6628ac896c)

ارسال دیدگاه