بریتانیا در حال نزدیک‌شدن به برگزیت بدون توافق با اتحادیۀ اروپا

دیپلمات‌هایی در داخل اتحادیۀ اروپا گفته‌اند بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا تمایلی به مذاکرۀ مجدد با این اتحادیه برای رسیدن به توافقی جدید را ندارد. توافق قبلی دولت بریتانیا با اتحادیۀ اروپا در پارلمان بریتانیا به تصویب نرسید.

 

❇️ دیپلمات‌هایی در داخل اتحادیۀ اروپا گفته‌اند بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا تمایلی به مذاکرۀ مجدد با این اتحادیه برای رسیدن به توافقی جدید را ندارد. توافق قبلی دولت بریتانیا با اتحادیۀ اروپا در پارلمان بریتانیا به تصویب نرسید.

✅ در روزهای اخیر نیز نظرسنجی‌ها در بریتانیا از شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی احتمالی آیندۀ این کشور، در صورت توافق این حزب با اتحادیۀ اروپا خبر می‌دادند. این نظرسنجی‌ها، خروج بدون توافق از اتحادیۀ اروپا را به نفع این حزب می‌دانستند.

منبع

(https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-johnson-idUSKCN1UW0JL?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5d49546ea281bd0001afc752&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter)

ارسال دیدگاه