ادامۀ بحران سیاسی بر سر برگزیت در بریتانیا

مایکل گوو که مسئولیت مهیاکردن شرایط جهت برگزیتِ بدون توافق در دولت بوریس جانسون را برعهده‌دارد، اعلام کرده‌است اتحادیۀ اروپا مذاکرۀ مجدد بر سر توافق خروج بریتانیا از اتحادیه را رد می‌کند. وی همچنین اتحادیۀ اروپا را به ناسازگاری در این‌باره متهم کرده‌است.

 

❇️ مایکل گوو که مسئولیت مهیاکردن شرایط جهت برگزیتِ بدون توافق در دولت بوریس جانسون را برعهده‌دارد، اعلام کرده‌است اتحادیۀ اروپا مذاکرۀ مجدد بر سر توافق خروج بریتانیا از اتحادیه را رد می‌کند. وی همچنین اتحادیۀ اروپا را به ناسازگاری در این‌باره متهم کرده‌است.

❇️ به دنبال قوت‌گرفتن خروج بدون توافق، به نظر‌ می‌رسد برخی از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار به دنبال پس‌گرفتن رای‌اعتماد خود از دولت جانسون هستند تا وی را مجبور کنند که از گزینۀ خروج بدون توافق صرف‌نظر کند.

منبع

(https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/06/michael-gove-accuses-eu-of-refusing-to-negotiate-new-deal)

ارسال دیدگاه