چین بزرگترین وام‌دهندۀ جهان

تحقیقی جدید در «موسسۀ کیل برای اقتصاد جهانی» نشان می‌دهد که چین به بزرگترین طلبکار مالی جهان تبدیل شده و بیش از دوبرابر مجموع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، وام به کشورهای جهان پرداخت کرده‌است.

❇️ تحقیقی جدید در «موسسۀ کیل برای اقتصاد جهانی» نشان می‌دهد که چین به بزرگترین طلبکار مالی جهان تبدیل شده و بیش از دوبرابر مجموع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، وام به کشورهای جهان پرداخت کرده‌است.

❇️ مقدار وام‌های چین به کشورهای دیگر در حالی که در سال 2000 در حد صفر بوده هم‌اکنون به 700 میلیارد دلار می‌رسد. عمدۀ هدف وام‌های چین، کشورهای آسیب‌پذیر مانند بلاروس، لیبریا، تیمور شرقی، تانزانیا و رواندا است.

ارسال دیدگاه