خودکشی سرمایه‌دار نزدیک به ترامپ

جفری اپستین سرمایه‌دار متهم به سوءاستفاده جنسی و قاچاق، دیروز در سلول خود در زندان نیویورک خودکشی کرده‌است. وی رابطۀ نزدیکی با دونالد ترامپ در سال‌های گذشته داشته اما پس از دستگیری اپستین در ماه گذشته، ترامپ اعلام کرد که از طرفداران وی نیست.

 

❇️ جفری اپستین سرمایه‌دار متهم به سوءاستفاده جنسی و قاچاق، دیروز در سلول خود در زندان نیویورک خودکشی کرده‌است. وی رابطۀ نزدیکی با دونالد ترامپ در سال‌های گذشته داشته اما پس از دستگیری اپستین در ماه گذشته، ترامپ اعلام کرد که از طرفداران وی نیست.

❇️ با دستگیری وی، نحوۀ رسیدگی مقام‌های قضایی فلوریدا در پروندۀ 2008 اپستین نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. به دنبال فشار رسانه‌ها الکساندر آکوستا وزیر کار ترامپ که آن موقع دادستان فلوریدا بود مجبور به استعفا شد.

منبع

(https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49306032?ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_campaign=bbc_breaking&ns_linkname=news_central)

ارسال دیدگاه