پایان دور جدیدی از گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان

دوشنبه تازه‌ترین دور از گفتگوهای میان آمریکا و طالبان برای پایان جنگ افغانستان بدون رسیدن به توافقی به پایان رسید. مذاکره‌کنندگان اعلام کردند که به مشورت با رهبران نیاز دارند.

 

❇️ دوشنبه تازه‌ترین دور از گفتگوهای میان آمریکا و طالبان برای پایان جنگ افغانستان بدون رسیدن به توافقی به پایان رسید. مذاکره‌کنندگان اعلام کردند که به مشورت با رهبران نیاز دارند.

❇️ زلمای خلیل‌زاد نمایندۀ آمریکا در مذاکرات اعلام کرد که 8 دور مذاکرات از تاریخ 3 آگوست سازنده بوده‌است و وی برای مشورت به واشنگتن بازمی‌گردد.

ارسال دیدگاه