نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا: عربستان یک رژیم فاسد و قاتل است

برنی سندرز نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از نقش منطقه‌ای عربستان گفته است عربستان تأثیری منفی در منطقه دارد و رژیمی فاسد و قاتل است.

 

❇️ برنی سندرز نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از نقش منطقه‌ای عربستان گفته است عربستان تأثیری منفی در منطقه دارد و رژیمی فاسد و قاتل است.

❇️ سندرز همچنین از سیاست‌های نژادپرستانۀ رژیم‌صهیونیستی انتقاد کرده و می‌گوید آمریکا می‌تواند از کمک‌های مالی خود به اسرائیل به عنوان اهرمی جهت پایان بخشیدن به نژادپرستی در این رژیم استفاده کند.

❇️ وی اضافه کرده‌ است انتقاد از اسرائیل به منزلۀ ضدیهودی بودن نیست و این دو مسئله نباید یکسان درنظرگرفته شوند.

 

 

منبع

(https://www.haaretz.com/us-news/.premium-bernie-sanders-says-criticism-of-israel-shouldn-t-be-confused-with-anti-semitism-1.7682234)

ارسال دیدگاه