ادامۀ تنش میان هند و پاکستان بر سر کشمیر

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند گفته است با تصمیم اخیر دهلی‌نو مبنی بر لغو اختیارات کشمیر تحت کنترل هند، این منطقه شکوه گذشتۀ خود را بازخواهد یافت. او اضافه کرده است کشمیر نقش مهمی در توسعۀ هند ایفا خواهد کرد.

 

❇️ نارندرا مودی نخست‌وزیر هند گفته است با تصمیم اخیر دهلی‌نو مبنی بر لغو اختیارات کشمیر تحت کنترل هند، این منطقه شکوه گذشتۀ خود را بازخواهد یافت. او اضافه کرده است کشمیر نقش مهمی در توسعۀ هند ایفا خواهد کرد.

❇️ روز گذشته هم عمران خان نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرده بود ارتش این کشور آمادۀ پاسخ به حملۀ احتمالی هند است و به هند درس خواهد آموخت.

منبع

(https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49354178?ocid=socialflow_twitter)

ارسال دیدگاه