پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا به چین در مورد اعتراضات هنگ‌کنگ 

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفته چین باید با شفقت با معترضان هنگ‌کنگی برخورد کند و قبل از توافق تجاری با آمریکا باید ابتدا برای اعتراضات در هنگ‌کنگ راه‌حلی پیدا کند.

 

❇️ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفته چین باید با شفقت با معترضان هنگ‌کنگی برخورد کند و قبل از توافق تجاری با آمریکا باید ابتدا برای اعتراضات در هنگ‌کنگ راه‌حلی پیدا کند.

❇️ او پیشنهاد داده است رهبران آمریکا و چین برای یافتن راه‌حلی برای بحران سیاسی در هنگ‌کنگ و همچنین جنگ تجاری دو کشور دیداری خصوصی داشته باشند.

✳️ به نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد از اعتراضات هنگ‌کنگ به عنوان اهرم فشاری بر چین در جنگ تجاری میان دو کشور استفاده‌ کند.

منبع

(https://edition.cnn.com/2019/08/15/china/trump-xi-hong-kong-intl-hnk/index.html)

ارسال دیدگاه