فارن پالیسی: آمریکا کشور شمارۀ یک جهان نیست

نشریه فارن پالیسی در مقاله‌ای به ذهنیت اشتباه آمریکایی‌ها در مورد کشورشان می‌پردازد و می‌نویسد: «برای بسیاری از آمریکایی‌ها این گزاره که آنها در قدرتمندترین، ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشور جهان زندگی می‌کنند تقریباً به یک اعتقاد تبدیل شده است.»

فارن پالیسی: آمریکا کشور شمارۀ یک جهان نیست

📝#گزارش_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

✍️ نشریه فارن پالیسی در مقاله‌ای به ذهنیت اشتباه آمریکایی‌ها در مورد کشورشان می‌پردازد و می‌نویسد: «برای بسیاری از آمریکایی‌ها این گزاره که آنها در قدرتمندترین، ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشور جهان زندگی می‌کنند تقریباً به یک اعتقاد تبدیل شده است.» فارن پالیسی اضافه می‌کند که این تفکر شاید از قدرت نظامی یا تولید ناخالص داخلی این کشور نشأت می‌گیرد اما در حوزۀ زندگی عادی پذیرش آمریکا به عنوان کشور شمارۀ یک جهان دشوار است. بقیۀ جهان در حال اجرای سیاست‌هایی هستند که زندگی روزمره در ایالات متحدۀ آمریکا در مقایسه با آن کشورها فرسوده و حتی عقب‌مانده به نظر می‌رسد.

✍️ این نشریه در ادامه به بررسی سه شاخص «زندگی»، «آزادی» و«شادبودن» می‌پردازد و می‌نویسد: آمریکا از لحاظ شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در رتبۀ 13 جهان قرار دارد. سازمان ملل آمریکا را در رتبه 45 مرگ و میر کودکان، رتبه 46 مرگ و میر مادران و رتبه 36 امید به زندگی، پایین تر از بسیاری از کشورهای صنعتی جهان قرار داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز آمریکا را در رتبۀ 48 حمایت از آزادی رسانه‌ها قرار داده است. آمریکا در رتبه‌بندی کشورهای با کمترین فساد در رتبۀ 22 قرار دارد. اندیشکده خانه آزادی، آمریکا را از لحاظ آزادی سیاسی در جایگاه 33 جای داده است. در شاخص شاد بودن نیز آمریکا در رتبۀ 19 قرار دارد.

✍️ مقاله در پایان به این نکته اشاره می‌کند که آمریکا نیازمند تغییر سیاست‌های داخلی است اما هر تغییر سیاستی در این کشور با چالش‌های مختلف مانند دوقطبی‌سازی‌های سیاسی، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ خاص و نهادهای ضد دموکراتیک مثل سیستم انتخاباتی الکترال کالج و سنای آمریکا همراه خواهد بود.

📝#گزارش_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

 

منبع

(https://foreignpolicy.com/2019/08/15/america-the-mediocre/)

ارسال دیدگاه