استعفای نخست‌وزیر ایتالیا

جوزپه کونته نخست‌وزیر دولت ائتلافی ایتالیا، با متهم کردن متیو سالوینی وزیر کشور ایتالیا به غیرمسئولانه رفتار کردن و پیگیری منافع شخصی و حزبی، از سمت خود استعفا کرد.

 

❇️ جوزپه کونته نخست‌وزیر دولت ائتلافی ایتالیا، با متهم کردن متیو سالوینی وزیر کشور ایتالیا به غیرمسئولانه رفتار کردن و پیگیری منافع شخصی و حزبی، از سمت خود استعفا کرد.

❇️ سالوینی رهبر حزب ملی‌گرای لیگ ایتالیا و یکی از اجزای اصلی ائتلاف، طرح عدم اعتماد به نخست‌وزیر را در مجلس مطرح کرده و اعلام کرده است که دیگر قادر به ادامه کار با این ائتلاف نیست.

❇️ همچنین سالوینی چندی پیش اعلام کرده بود که خواستار برگزاری انتخابات زود‌هنگام پارلمانی است. ناظران این درخواست وی را اقدامی در جهت رسیدن به نخست‌وزیری تفسیر کردند.

منبع

(https://www.bbc.com/news/world-europe-49411760)

ارسال دیدگاه